banner
Vykrúcačka Dievocká rozlúčka

Čepčenie - NEW LOOK

  • Svadobné čepčenie bolo i je jedným z obradových vrcholov svadobného dňa, ktoré sa koná v závere sobášneho dňa – o polnoci.

  • Svojím charakterom patrí medzi obrady prechodu, v ktorom mladucha je prijatá medzi vydaté ženy.

  • Ide o svadobný obradový akt skladania venca a následného založenia čepca na hlavu mladuchy, ktorý symbolicky potvrdzuje zmenu jej stavu.

  • Celý obradový zvyk za účasti našich umelcov je sprevádzaný svadobnými piesňami, hudbou, tancom, ktorý bude pre Vás zážítkom od nás!

  • Premenu – new loook - symbolizuje aj zmena svadobného odevu, a to tradičným kostýmom /kroj/, ktorý Vám vieme zabezpečiť na mieru podľa Vášho výberu.

  • Svadobné čepčenie patrí medzi najrozšírenejší svadobný zvyk i v súčasnosti, ktorý ponúkame v jeho najoriginálnejšej podobe pre spestrenie, oživenie Vášho svadobného dňa.

Nechceme Vás zaťažiť množstvom informácii z histórie svadobné čepčenia, ale ak by ste mali predsa záujem, tak Vám odporučíme vedeckú literatúru:

• Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I.- Veda /vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied z roku 1995/ ISBN 80-224-0234-6
• Pramene k tradičnej duchovenej kultúre Slovenska – Milan Leščák /PPA Bratislava v roku 2005/ ISBN 80-88926-30-0
• Slovenská svadba. In: Slovenské svadby. Ed. M. Leščák, K. Jakubíková Bratislava 1996, s. 8-17

Mgr. Mária Straková, mobil: 0907 754 555, mail: maria@cepcenie.sk


Copyright 2013  Čepčenie.sk | Všetky práva vyhradené.